magyar képzőművészek, kortárs festők, szobrászok szentendrei tárlata

magyar képzőművészek, kortárs festők, szobrászok szentendrei tárlata

Szentendrei magyar képzőművészek,kortárs festők és szobrászok tárlatai magánlakásokban és nyilvános kiállításokon.

Baráti Kör Szabályzat

BK logó

Jelen szabályzat rendelkezései magukban foglalják a Lakástárlat Alapítvány Baráti Köre (továbbiakban: Baráti Kör) néven létrehozott az Alapítvány különleges tevékenységére vonatkozó alapvető kérdéseket és szabályokat.

A Lakástárlat Baráti Kör céljai

 1. szentendrei művészekkel való kapcsolattartás
 2.  a közös gyűjtői érdeklődés mentén kapcsolatok ápolása a Baráti Kör tagjai közt, és a pártoló művészekkel
 3. művészetek népszerűsítésével kapcsolatos, kizárólagosan a Baráti Kör számára szervezett programok lebonyolítása
 4. tanulmányi utak, kirándulások
 5. múzeumlátogatások, zártkörű tárlatvezetések
 6. műterem látogatások,
 7. zártkörű művészeti vásárok szervezése
 8. egyéb tematikus rendezvények

A létrehozott Baráti Kör

 1. működése nem rendszeres, de évente legalább négy eseményt szervez
 2. tevékenységet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében végeznek
 3. szervezettel nem rendelkeznek
 4. a Baráti Körbe felvett támogatók nyilvántartása kizárólag a támogatás megvalósulása érdekében történik.
 5. saját logóval rendelkezik, melyet a létrehozó Lakástárlat Alapítvány a honlapján, és kiadványain jogosult szerepeltetni, és fordítva is
 6. a Baráti Körnek nincs saját bankszámlája és vagyona

A Baráti Kör jogállása

 1. A Lakástárlat Alapítvány által létrehozott Baráti Kör, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 5.§-a alapján, nem minősülnek egyesületnek.
 2. A Baráti Kör az egyesülési jog alapján létrehozott közösség. Működése teljes mértékben figyelembe veszi a Lakástárlat Alapítvány célkitűzéseit, szabályzatát.
 3. A döntési jogkört a Lakástárlat Alapítvány kuratóriuma gyakorolja, az Alapítvány szabályzatában rögzítettek szerint.

A tagszervezetek által létrehozott Baráti Körbe felvehető az a természetes személy

 1. aki a Lakástárlat Alapítvány és a Baráti Kör célkitűzéseivel egyetért,
 2. aki az adott tagszervezet működését, programjainak lebonyolítását, megvalósulását támogatni kívánja,
 3. kéri a Baráti Körbe történő felvételét
 4. aki ajánlással lépne be/ részt vett Lakástárlaton / alkotást vásárolt / Lakástárlat házigazda volt
 5. A Baráti Körbe történő felvételt a Jelentkezési lap kitöltésével lehet kezdeményezni.

A Baráti Körbe felvett támogató jogosult

 1. a támogatott tagszervezet azon rendezvényein részt venni, melyek a Baráti Körben levők számára nyitottak,
 2. a Baráti Körhöz tartozást kifejező névre szóló tagkártya megfelelő formában történő használatára. A Baráti Körhöz tartozást tanúsító tagkártya Baráti Kör tulajdonát képezi, az annak kiállításával kapcsolatos költségek a tagszervezetet terhelik.
 3. a tagkártya felmutatásával jogosult egy fő kísérő személyt a baráti Kör által szervezett rendezvényekre hozni

A Baráti Körbe tartozó pártoló tagok kötelezettségei

 1. a célok elérését a meghatározott tagdíj befizetésével és eseti támogatás biztosításával elősegíti,
 2. a Baráti Körhöz tartozás megszűnése esetén a tagkártyát a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni.
 1. a Baráti Kör illetve a pártoló tagság szabályzatát betartani,
 2. lehetőségeikhez illetve képességeikhez mérten aktív módon segíteni az Lakástárlat Alapítvány munkáját,
 3. tagnyilvántartás céljára a legszükségesebb adataikat (név, születési év, telefonszám, elektronikus- illetve hagyományos levélcím, szaktudás, nyelvismeret) a Baráti kör elnökségének (lásd később) a rendelkezésére bocsátani, a változásokról az elnökséget értesíteni,
 4. pártoló tagsági díjat fizetni.

A pártoló tagsági díj:

 1. A díj összege rögzített, annak mértéke évi 12.000 Ft.
 2. A pártoló tagsági díjat belépéskor, vagy évente egy összegben, az adott év legkésőbb március havában kell folyósítani
 3. Ha a pártoló tag a késedelmi határidő lejártáig sem rendezi a tartozását, akkor az elnökség az illető tagot kizárja a Baráti körből.
 4. A tagdíjfizetés alól az elnökség méltányossági alapon felmentést adhat, az erre vonatkozó kérvényt írásban kell az elnökségnek benyújtani. Az elbírálásnak a tagfelvételhez hasonlóan harminc napon belül meg kell történnie. A felmentéshez az elnökség feltételként kérheti valamilyen nem anyagi jellegű, tagdíj helyettesítő tevékenység elvégzését (például valamilyen munka az Alapítvány aktuális tevékenységével kapcsolatban).
 5. A befizetett tagdíjak a többi adományhoz hasonlóan a Lakástárlat Alapítvány számlájára kerülnek, és az összegek a Lakástárlat Alapítvány és a baráti Kör céljainak elérése érdekében kerülnek felhasználásra, az Alapítvány szabályzatának megfelelően.
 6. A tagdíj megfizetése nem mentesíti a Baráti Kör tagot a költségterítéses programok részvételi díjának megfizetése alól.
 7. Önkéntes alapon a Baráti Kört lehetséges egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatásban támogatásban részesíteni.

A pártoló tagsággal járó előnyök

 1. első kézből, azonnal értesülnek a Lakástárlat Alapítvánnyal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről, eseményekről
 2. a tagság érvényessége alatt a Baráti Kör tagja jogosult a Kör által szervezett összes rendezvényen, eseményen részt venni, amennyiben a tagdíjjal nincs elmaradása, és kifizeti az esetleges részvételi díjat
 3. rendszeres tájékoztatást kapnak a Lakástárlat Alapítvány hosszabb távú terveinek, célkitűzéseinek aktuális állásáról
 4. az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódóan különböző kedvezményekben részesülnek (például: kedvezményes áron juthatnak hozzá a Lakástárlat Alapítvány által megjelentetett kiadványokhoz, részt vehetnek zártkörű rendezvényeinken, nyilvános rendezvényeinken előre helyet biztosíthatnak maguknak, kedvezményt kaphatnak az esetleges belépőjegy árából stb.)

Letölthető: Lakastarlat_BK_Szabalyzat

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>