BK logó

Jelen szabályzat rendelkezései magukban foglalják a Lakástárlat Alapítvány Baráti Köre (továbbiakban: Baráti Kör) néven létrehozott az Alapítvány különleges tevékenységére vonatkozó alapvető kérdéseket és szabályokat.

A Lakástárlat Baráti Kör céljai

 1. szentendrei művészekkel való kapcsolattartás
 2.  a közös gyűjtői érdeklődés mentén kapcsolatok ápolása a Baráti Kör tagjai közt, és a pártoló művészekkel
 3. művészetek népszerűsítésével kapcsolatos, kizárólagosan a Baráti Kör számára szervezett programok lebonyolítása
 4. tanulmányi utak, kirándulások
 5. múzeumlátogatások, zártkörű tárlatvezetések
 6. műterem látogatások,
 7. zártkörű művészeti vásárok szervezése
 8. egyéb tematikus rendezvények

A létrehozott Baráti Kör

 1. működése nem rendszeres, de évente legalább négy eseményt szervez
 2. tevékenységet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében végeznek
 3. szervezettel nem rendelkeznek
 4. a Baráti Körbe felvett támogatók nyilvántartása kizárólag a támogatás megvalósulása érdekében történik.
 5. saját logóval rendelkezik, melyet a létrehozó Lakástárlat Alapítvány a honlapján, és kiadványain jogosult szerepeltetni, és fordítva is
 6. a Baráti Körnek nincs saját bankszámlája és vagyona

A Baráti Kör jogállása

 1. A Lakástárlat Alapítvány által létrehozott Baráti Kör, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 5.§-a alapján, nem minősülnek egyesületnek.
 2. A Baráti Kör az egyesülési jog alapján létrehozott közösség. Működése teljes mértékben figyelembe veszi a Lakástárlat Alapítvány célkitűzéseit, szabályzatát.
 3. A döntési jogkört a Lakástárlat Alapítvány kuratóriuma gyakorolja, az Alapítvány szabályzatában rögzítettek szerint.

A tagszervezetek által létrehozott Baráti Körbe felvehető az a természetes személy

 1. aki a Lakástárlat Alapítvány és a Baráti Kör célkitűzéseivel egyetért,
 2. aki az adott tagszervezet működését, programjainak lebonyolítását, megvalósulását támogatni kívánja,
 3. kéri a Baráti Körbe történő felvételét
 4. aki ajánlással lépne be/ részt vett Lakástárlaton / alkotást vásárolt / Lakástárlat házigazda volt
 5. A Baráti Körbe történő felvételt a Jelentkezési lap kitöltésével lehet kezdeményezni.

A Baráti Körbe felvett támogató jogosult

 1. a támogatott tagszervezet azon rendezvényein részt venni, melyek a Baráti Körben levők számára nyitottak,
 2. a Baráti Körhöz tartozást kifejező névre szóló tagkártya megfelelő formában történő használatára. A Baráti Körhöz tartozást tanúsító tagkártya Baráti Kör tulajdonát képezi, az annak kiállításával kapcsolatos költségek a tagszervezetet terhelik.
 3. a tagkártya felmutatásával jogosult egy fő kísérő személyt a baráti Kör által szervezett rendezvényekre hozni

A Baráti Körbe tartozó pártoló tagok kötelezettségei

 1. a célok elérését a meghatározott tagdíj befizetésével és eseti támogatás biztosításával elősegíti,
 2. a Baráti Körhöz tartozás megszűnése esetén a tagkártyát a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni.
 1. a Baráti Kör illetve a pártoló tagság szabályzatát betartani,
 2. lehetőségeikhez illetve képességeikhez mérten aktív módon segíteni az Lakástárlat Alapítvány munkáját,
 3. tagnyilvántartás céljára a legszükségesebb adataikat (név, születési év, telefonszám, elektronikus- illetve hagyományos levélcím, szaktudás, nyelvismeret) a Baráti kör elnökségének (lásd később) a rendelkezésére bocsátani, a változásokról az elnökséget értesíteni,
 4. pártoló tagsági díjat fizetni.

A pártoló tagsági díj:

 1. A díj összege rögzített, annak mértéke évi 12.000 Ft.
 2. A pártoló tagsági díjat belépéskor, vagy évente egy összegben, az adott év legkésőbb március havában kell folyósítani
 3. Ha a pártoló tag a késedelmi határidő lejártáig sem rendezi a tartozását, akkor az elnökség az illető tagot kizárja a Baráti körből.
 4. A tagdíjfizetés alól az elnökség méltányossági alapon felmentést adhat, az erre vonatkozó kérvényt írásban kell az elnökségnek benyújtani. Az elbírálásnak a tagfelvételhez hasonlóan harminc napon belül meg kell történnie. A felmentéshez az elnökség feltételként kérheti valamilyen nem anyagi jellegű, tagdíj helyettesítő tevékenység elvégzését (például valamilyen munka az Alapítvány aktuális tevékenységével kapcsolatban).
 5. A befizetett tagdíjak a többi adományhoz hasonlóan a Lakástárlat Alapítvány számlájára kerülnek, és az összegek a Lakástárlat Alapítvány és a baráti Kör céljainak elérése érdekében kerülnek felhasználásra, az Alapítvány szabályzatának megfelelően.
 6. A tagdíj megfizetése nem mentesíti a Baráti Kör tagot a költségterítéses programok részvételi díjának megfizetése alól.
 7. Önkéntes alapon a Baráti Kört lehetséges egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatásban támogatásban részesíteni.

A pártoló tagsággal járó előnyök

 1. első kézből, azonnal értesülnek a Lakástárlat Alapítvánnyal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről, eseményekről
 2. a tagság érvényessége alatt a Baráti Kör tagja jogosult a Kör által szervezett összes rendezvényen, eseményen részt venni, amennyiben a tagdíjjal nincs elmaradása, és kifizeti az esetleges részvételi díjat
 3. rendszeres tájékoztatást kapnak a Lakástárlat Alapítvány hosszabb távú terveinek, célkitűzéseinek aktuális állásáról
 4. az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódóan különböző kedvezményekben részesülnek (például: kedvezményes áron juthatnak hozzá a Lakástárlat Alapítvány által megjelentetett kiadványokhoz, részt vehetnek zártkörű rendezvényeinken, nyilvános rendezvényeinken előre helyet biztosíthatnak maguknak, kedvezményt kaphatnak az esetleges belépőjegy árából stb.)

Letölthető: Lakastarlat_BK_Szabalyzat