festőművész
(Kisvárda, 1960. március 5.–)

„Nem az emberi test ábrázolásának lehetősége foglalkoztatja, hanem azokat az emberi kapcsolatokat kívánja modellezni általuk, amelyek életünk folyását, sorsunkat meghatározzák. E kapcsolatok közül is elsősorban a férfi-nő (nő és férfi) találkozása, egymáshoz való vonzódása, közeledése, a vágy, a szerelem és annak beteljesülése vagy a beteljesülés lehetetlensége jelenik meg a kompozíciókon. Mondhatni a művészettörténet alaptémáját dolgozza föl művein, csak persze egészen sajátos módon.

A nagy, élénk színfelületekkel festett, erős kontúrokból felépített munkák tehát úgy idézik meg „egy kapcsolat történetét”, a humor, az irónia eszköztárából is bőségesen merítve, hogy a művészettörténet különböző rétegeit is megidézik. Mindenekelőtt azonban Lukács Tibort idézik Lukács Tibor művei – egyrészt abban az értelemben, hogy szervesen kötődnek korábbi pályaszakaihoz, másrészt abban az értelemben, hogy a festmények jó néhányát saját korábbi, pontosabban a festményekkel mintegy párhuzamosan született plasztikái inspirálták. Jeleként annak, hogy a művészi alkotómunka nem a műfaji hierarchia, hanem a szüntelenül önmagát generáló alkotó képzelet törvényei szerint hozza létre új és új teremtményeit.”
                                                                                                                               P. Szabó Ernő, művészettörténész

Tanulmányok:
Autodidakta festő és szobrászművész vagyok. Folyékonyan beszélek németül, angolul, oroszul. 1978-tól 1984-ig Leningrádban építészmérnöknek tanultam. Látogattam Leningrádban a Kirov Tisztiklub Képzőművész Stúdiót, Zebegényben a Szőnyi István Szabadiskolát, Budapesten a Dési Huber Kört és Szentendrén a PMKK képzőművész szakkörét Somodi László vezetése alatt. Legtöbbet mesteremtől, Deim Páltól tanultam.

Szervezeti tagságok:
1992-1996. Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
1994. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, képzőművész tagozat,festő szakosztály
1997. Magyar Festők Társasága
1998-2007. Artéria Galéria Kulturális Egyesület
2003. Szentendrei Grafikai Műhely
2005. IKON Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület
2007. Innoart Galéria

Díjak, támogatások:
1995. Barcsay-díj
1999. Sparkasse Greifswald és Kulturamt Greifswald, Németország támogatása
1999. Galerie Gawrisch ösztöndíj, Zeiskam, Németország

Részvétel nemzetközi szimpoziumokon:
1994. Katzow, Zerbst, kőszobrászati szimpozium Németország (ef Zámbó  Istvánnal)
1995. „A papír bűvölete”, Nemzetközi Papírmerítő Művésztelep, Hanshagen,  Németország
1996. „A papír bűvölete”, Nemzetközi Papírmerítő Művésztelep, Hanshagen,   Németország
1998. Greifswald-Wieck, Nemzetközi Faszobrászat Szimpozium, Németország
2000. Nemzetközi Faszobrászati Szimpózium, Odense, Dánia

Egyéni kiállítások:
1980. Komarovszkij Katonai Egyetem, Leningrád
1984. Fiatalok Palotája, Leningrád
1984. Komarovszkij Katonai Egyetem, Leningrád
1992. Vajda Lajos Stúdió, Szentendre
1993. Városi Művelődési Központ, Mosonmagyaróvár
1996. Groß Kiesow, Németország
1998. Péter-Pál templom, Szentendre
1999. ZIG Galéria, Nyíregyháza
1999. ST. NIKOLAI DOM, Greifswald, Németország
1999. KKH Freyung, Németország
1999. ÉVISZ, Nyíregyháza
2000. Biblia-Múzeum, Budapest
2000. ARTÉRIA Galéria, Szentendre
2000. Rubin Hotel, Budapest
2001. Magyarok Háza, Budapest
2001. Zeneiskola, Szentendre
2001. Városi Galéria, Veresegyház
2001. COPYTHEK, Weinheim, Németország
2001. Johanniskirche, Weinheim, Németország
2001. COPYTHEK, Weinheim, Németország
2002. Szent András Óvoda, Szentendre
2002. Péter-Pál templom, Szentendre
2002. Városháza, Szentendre
2002. Galerie K 21, Oberflockenbach, Németország
2002. Galerie Wolfstein, Freyung, Németország
2003. Tamási, Kindl Galéria
2003. Bonyhád, Művelődési Központ
2004, Céh Galéria, Szentendre (Ries Zoltánnal)
2005. Skanzen Galéria, Szentendre (Ries Zoltánnal)
2006. Fa-Inn Galéria, Szentendre
2006. East-West Business Center, Budapest
2007. Angyalház, Szentendre
2007. Innoart Galéria, Szentendre
2008. Manréza Galéria, Dobogókő
2008. Faluház, Leányfalu
2009. Városháza Galéria, Szentendre
2010. Városháza Galéria, Szentendre
2011. Korona  Galéria, Szentendre
2013. Barcsay Múzeum, Szentendre

SZAKMAI KONCEPCIÓ, LEÍRÁS
Az emberi kapcsolatok megismerése és ábrázolása központi eleme művészetemnek. Helyemet keresve szemlélem és jelenítem meg az elhidegülés, elidegenedés korát, amikor az emberek többsége egyéni érdekeket próbál profitszerzés céljából keresztülvinni, amikor leplezik személyiségüket, arctalanná válnak. Az élet támogatása helyett az élet kizsákmányolása zajlik, miközben mindenki keresi, hogyan viselkedjen. Tömegek válnak álarc mögé bújva személytelenné. Érzéseikről, egymásrautaltságukról csak testbeszédük árulkodik. Ezt kívánom megragadni képépítésem elemeivel: a színek intenzitásával vagy tompaságával, a mozdulatok dinamikájával vagy statikusságával. A népek kultúrái különböznek egymástól, de a szeretet, a harag, a szomorúság és az indulat minden ember sajátja, nemektől függetlenül. Idehaza ugyanúgy, mint utazásaim, külföldön eltöltött éveim alatt is elsősorban az ember viselkedése, motiváltsága érdekelt.