„A középnemzedék szobrászai között jelentős alkotói utat vallhat magáénak Farkas Zsófia, akinek bronzból, de főként alumíniumból és műanyagból készült biomorf, térbe nyújtózkodó formákat idéző kis- és középméretű plasztikái, valamint nagyméretű köztéri alkotásai a szobrászművész nevét szinte tévedés nélkül azonosíthatóvá teszik műveivel. Jellegzetes plasztikai világának kialakítását követően azonban 2021-ben éles irányváltással egy másik, szintén sajátos szobrászi pályaszakaszát indította el, üvegszobrok készítésébe kezdett. A szobrászművészet magas szintű technikai tudásával, a szoborkészítés tapasztalataival és a rá jellemző munka-intenzitással kezdett üvegszobrainak elkészítéséhez, amely során az ún.  casting technikát alkalmazza. Ez a technika lehetővé teszi számára annak megvalósítását, hogy a gondosan előkészített formákba öntött üveg belső struktúrájának véletlenszerűségeit összhangba hozhassa saját művészi, szobrászi elképzeléseivel. A „Fényévek” Farkas Zsófia magyar szobrászművész üvegszobrainak bemutatója, amelyek a fény témájára épülnek.”  (Máthé Andrea, esztéta)

“Among the sculptors of the middle generation, Zsófia Farkas has a significant creative path, whose small and medium-sized sculptures in bronze, but mainly in aluminium and plastic, biomorphic, space-stretching forms, as well as her large-scale public works, make the name of the sculptor almost unmistakably identifiable with her work. However, after establishing her distinctive sculptural world, in 2021 she made a sharp change of direction and embarked on another, equally distinctive, career in sculpture, making glass sculptures. With a high level of technical knowledge of sculpture, experience of sculpture-making and her characteristic intensity of work, she began to create her glass sculptures using a technique known as glass casting method. This technique enables her to bring the randomness of the internal structure of the glass cast in carefully prepared moulds into line with her own artistic, sculptural vision. „Lightyears” is a presentation of Zsófia Farkas Hungarian sculptor’s glass sculptures which were created in connection with the topic of light.” (Andrea Máthé, aesthete)